główna zawartość
artykuł nr 1

2019.16.ZP Budowa Filii WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej...

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Budowa Filii WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej 1, dz. nr 35/9, 35/8, obręb 3082 Szczecin.

artykuł nr 2

2019.15.ZP Sukcesywne dostawy tlenu do celów medycznych...

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy tlenu do celów medycznych przez 36 miesięcy.

artykuł nr 3

2019.14.ZP Sukcesywne dostawy tlenu do celów medycznych...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Sukcesywne dostawy tlenu do celów medycznych przez 36 miesięcy".

artykuł nr 4

2019.12.ZP Dostawa 10 sztuk ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Dostawa 10 sztuk ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/268273

artykuł nr 5

2019.13.ZP Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18, nr 5/3, obręb 2090 Szczecin.

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019