główna zawartość
artykuł nr 1

2020.08.ZP Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych przez 24 miesiące.

artykuł nr 2

2020.07.ZP Dostawa i wymiana opon w pojazdach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na przedmiot zamówienia: Dostawa i wymiana opon w pojazdach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Załączniki:
Załącznik 195 KB
wybór oferty najkorzystniejszej 227 KB
artykuł nr 3

2020.06.ZP Zaopatrzenie Działu Farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez 24 miesiące

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie Działu Farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez 24 miesiące.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/346427

artykuł nr 4

2020.05.ZP Sukcesywne dostawy części i akcesoriów do sprzętów medycznych przez 24 miesiące

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy części i akcesoriów do sprzętów medycznych

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/338150

artykuł nr 5

2020.04.ZP Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/336866

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019