główna zawartość
artykuł nr 1

2020.10.ZP Dostawa 10 sztuk ambulansów ratunkowych wraz z...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Dostawa 10 sztuk ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem medycznym. Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/374009

artykuł nr 2

2020.11.ZP Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji...

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust, 8 pzp, na przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych "Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie"

artykuł nr 3

2020.09.ZP Prace rozbiórkowe na działce zlokalizowanej...

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust, 8 pzp, na przedmiot zamówienia: Prace rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie

artykuł nr 4

2020.08.ZP Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych przez 24 miesiące.

artykuł nr 5

2020.07.ZP Dostawa i wymiana opon w pojazdach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na przedmiot zamówienia: Dostawa i wymiana opon w pojazdach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Załączniki:
Załącznik 195 KB
wybór oferty najkorzystniejszej 227 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019