główna zawartość
artykuł nr 1

2019.08.ZP Prace rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18, nr 5/3, obręb 2090 Szczecin.

obrazek

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mazowiecka 14, Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: race rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18, nr 5/3, obręb 2090 Szczecin.

Nr sprawy: 2019.08.ZP

KOD CPV 45111300-1

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 31.07.2019 r.

Miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14 (parter) w dniu 31.07.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2019 roku, pod numerem 574001-N-2019 

 

Szczecin, dnia 15.07.2019 r.

załącznik nr 9 cz. 2 - dokumentacja

 

14.10.2019 r.:
wybór oferty najkorzystniejszej

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019