główna zawartość
artykuł nr 1

2019.13.ZP Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18, nr 5/3, obręb 2090

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociágowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Twardowskiego 18, nr 5/3, obręb 2090 Szczecin.

Nr sprawy: 2019.13.ZP

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 07.11.2019 r.

Miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mieszka I (I piétro, pok. 217) w dniu 14.11.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2019 roku, pod numerem 613556-N-2019 

 

04.11.2019 r.:

wyjaśnienie treści SIWZ

SIWZ po zmianach

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

14.11.2019 r.:

informacja z otwarcia ofert

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019