główna zawartość
artykuł nr 1

2019.12.ZP Dostawa 10 sztuk ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Dostawa 10 sztuk ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/268273

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019