główna zawartość
artykuł nr 1

2019.14.ZP Sukcesywne dostawy tlenu do celów medycznych przez 36 miesiecy.

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy tlenu do celów medycznych przez 36 miesięcy.

Nr sprawy: 2019.14.ZP

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 02.12.2019 r.

Miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mieszka I (I piętro, pok. 217) w dniu 02.12.2019 r. o godz. 10:30

 

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019