główna zawartość
artykuł nr 1

2020.01.ZP Obsługa infrastruktury informatycznej przez 12 miesięcy.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Obsługa infrastruktury informatycznej przez 12 miesięcy.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/312544

 

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019