główna zawartość
artykuł nr 1

2020.02.ZP Usługa hotelarska i restauracyjna podczas Międzynarodowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza postępowanie na usługę społeczną, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, pod nazwą: "Usługa hotelarska i restauracyjna podczas Międzynarodowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym"

Kody CPV: 55000000-0, 55130000-1, 55300000-3

Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2020 r.

 

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019