główna zawartość
artykuł nr 1

2020.03.ZP Obsługa infrastruktury teleinformatycznej przez 12 miesięcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Obsługa infrastruktury teleinformatycznej przez 12 miesięcy.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/333786

 

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019