główna zawartość
artykuł nr 1

2020.05.ZP Sukcesywne dostawy części i akcesoriów do sprzętów medycznych przez 24 miesiące

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy części i akcesoriów do sprzętów medycznych

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/338150

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019