główna zawartość
artykuł nr 1

2020.07.ZP Dostawa i wymiana opon w pojazdach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na przedmiot zamówienia: Dostawa i wymiana opon w pojazdach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019