główna zawartość
artykuł nr 1

2020.10.ZP Dostawa 10 sztuk ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem medycznym

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Dostawa 10 sztuk ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem medycznym.

 

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/374009

Zakup 4 ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu145 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019