główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

2020.08.ZP Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych przez 24 miesiące.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych przez 24 miesiące. Nr sprawy: 2020.08.ZP Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:30 w dniu 15.07.2020 r. Miejsce otwarci...

Utworzony: 2020-07-07 | Zmodyfikowany: 2020-07-14 14:26

2. Niepodlegające ustawie

Sprzedaż składników majątku ruchomego

Utworzony: 2020-07-13 | Zmodyfikowany: 2020-07-13 07:32

3. Rok 2020

2020.06.ZP Zaopatrzenie Działu Farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w ...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie Działu Farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez 24 miesiące. Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/346427

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 11:26

4. Rok 2020

2020.07.ZP Dostawa i wymiana opon w pojazdach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkow...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na przedmiot zamówienia: Dostawa i wymiana opon w pojazdach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Utworzony: 2020-06-05 | Zmodyfikowany: 2020-06-19 10:14

5. Rok 2020

2020.05.ZP Sukcesywne dostawy części i akcesoriów do sprzętów medycznych przez 24 mi...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy części i akcesoriów do sprzętów medycznych Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/338150

Utworzony: 2020-04-22 | Zmodyfikowany: 2020-04-22 14:13

6. Rok 2020

2020.04.ZP Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej dla pracowników Wojewódzkiej Stacji ...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/336866

Utworzony: 2020-04-20 | Zmodyfikowany: 2020-04-20 08:31

7. Rok 2020

2020.03.ZP Obsługa infrastruktury teleinformatycznej przez 12 miesięcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Obsługa infrastruktury teleinformatycznej przez 12 miesięcy. Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/333786

Utworzony: 2020-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-04-07 12:39

8. Rok 2020

2020.02.ZP Usługa hotelarska i restauracyjna podczas Międzynarodowych Mistrzostw w R...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza postępowanie na usługę społeczną, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, pod nazwą: "Usługa hotelarska i restauracyjna podczas Międzynarodowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym" Kody CPV: 55000000-0, 55130000-1, 55300000-3 Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2020 r.

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 12:52

9. Niepodlegające ustawie

Holowanie pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi holowania pojazdów na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

Utworzony: 2020-03-10 | Zmodyfikowany: 2020-03-10 07:59

10. Rok 2019

2019.16.ZP Budowa Filii WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej 1, dz. nr 35/9, 35/8, ob...

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Budowa Filii WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej 1, dz. nr 35/9, 35/8, obręb 3082 Szczecin. Nr sprawy: 2019.16.ZP Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 11.02.2020 r. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąp...

Utworzony: 2019-12-24 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 10:43

11. Rok 2020

2020.01.ZP Obsługa infrastruktury informatycznej przez 12 miesięcy.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Obsługa infrastruktury informatycznej przez 12 miesięcy. Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/312544

Utworzony: 2020-02-10 | Zmodyfikowany: 2020-02-10 12:32

12. Niepodlegające ustawie

Sprzedaż uszkodzonego samochodu sanitarnego - Mercedes Sprinter 319

Utworzony: 2020-02-05 | Zmodyfikowany: 2020-02-05 08:34

13. Niepodlegające ustawie

Sprzedaż uszkodzonego samochodu sanitarnego

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 14:32

14. Niepodlegające ustawie

Sprzedaż uszkodzonego samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter 319

Utworzony: 2019-12-24 | Zmodyfikowany: 2019-12-24 09:27

15. Rok 2019

2019.15.ZP Sukcesywne dostawy tlenu do celów medycznych przez 36 miesięcy

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy tlenu do celów medycznych przez 36 miesięcy. Nr sprawy: 2019.15.ZP Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 13.12.2019 r. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:...

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-23 12:38

16. Rok 2019

2019.13.ZP Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce zlokalizowa...

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociágowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Twardowskiego 18, nr 5/3, obręb 2090 Szczecin. Nr sprawy: 2019.13.ZP Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 07.11.2019 r. Miejsce otwarcia ofert: Otwarc...

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-12-18 08:53

17. Rok 2019

2019.14.ZP Sukcesywne dostawy tlenu do celów medycznych przez 36 miesiecy.

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy tlenu do celów medycznych przez 36 miesięcy. Nr sprawy: 2019.14.ZP Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 02.12.2019 r. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 09:48

18. Niepodlegające ustawie

Sprzedaż samochodu sanitarnego marki Mercedes-Benz Sprinter 315

regulamin przetargu wzór umowy

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 17:31

19. Rok 2019

2019.12.ZP Dostawa 10 sztuk ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej S...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Dostawa 10 sztuk ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/268273

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-23 14:35

20. Rok 2019

2019.08.ZP Prace rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18, nr...

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mazowiecka 14, Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: race rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18, nr 5/3, obręb 2090 Szczecin. Nr sprawy: 2019.08.ZP KOD CPV 45111300-1 Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 31.07.2019 r. Miejsce otwarcia ...

Utworzony: 2019-07-15 | Zmodyfikowany: 2019-10-14 11:28