główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

2020.11.ZP Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inw...

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust, 8 pzp, na przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych "Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie" Nr sprawy: 2020.11.ZP Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-011 Szczecin, ul. ...

Utworzony: 2020-08-28 | Zmodyfikowany: 2020-09-25 09:31

2. Rok 2020

2020.09.ZP Prace rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18 w S...

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust, 8 pzp, na przedmiot zamówienia: Prace rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie. Nr sprawy: 2020.09.ZP Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 6a pzp w ramach inwestycji pn. "Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie" Miejsce i termin składania ofert: Sekreta...

Utworzony: 2020-08-20 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 13:14

3. Niepodlegające ustawie

Sprzedaż składników majątku ruchomego - samochody III przetarg

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 07:30

4. Rok 2020

2020.10.ZP Dostawa 10 sztuk ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem medycznym

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Dostawa 10 sztuk ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem medycznym. Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/374009 Zakup 4 ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Bu...

Utworzony: 2020-09-01 | Zmodyfikowany: 2020-09-01 12:13

5. Niepodlegające ustawie

Sprzedaż składników majątku ruchomego - samochody

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 07:51

6. Rok 2020

2020.08.ZP Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych przez 24 miesiące.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych przez 24 miesiące. Nr sprawy: 2020.08.ZP Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:30 w dniu 15.07.2020 r. Miejsce otwarci...

Utworzony: 2020-07-07 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 10:30

7. Niepodlegające ustawie

Najem nieruchomości w Dębnie, Kamieniu Pomorskim i Wałczu

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mieszka I 33, wynajmie na okres 3 lat: 1. W Dębnie przy ul. Piłsudskiego 6 - Trzy pomieszczenia garażowe o powierzchni 24,65m² każde od 01.08.2020r. ( cena nie może być niższa niż 6,40 zł netto za 1 m² powierzchni ) 2. W Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 5 - Pomieszczenie garażowe o powierzchni 18,5 m² od 01.09.2020 r. ( cena nie może być niższa niż 6,95 zł netto za 1 m² powierzchni ) 3. W Wałczu przy ul. Dąbro...

Utworzony: 2020-07-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-21 08:45

8. Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na rok 2020

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 12:12

9. Niepodlegające ustawie

Sprzedaż składników majątku ruchomego

Utworzony: 2020-07-13 | Zmodyfikowany: 2020-07-13 07:32

10. Rok 2020

2020.06.ZP Zaopatrzenie Działu Farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w ...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie Działu Farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez 24 miesiące. Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/346427

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 11:26

11. Rok 2020

2020.07.ZP Dostawa i wymiana opon w pojazdach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkow...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na przedmiot zamówienia: Dostawa i wymiana opon w pojazdach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Utworzony: 2020-06-05 | Zmodyfikowany: 2020-06-19 10:14

12. Rok 2020

2020.05.ZP Sukcesywne dostawy części i akcesoriów do sprzętów medycznych przez 24 mi...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy części i akcesoriów do sprzętów medycznych Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/338150

Utworzony: 2020-04-22 | Zmodyfikowany: 2020-04-22 14:13

13. Rok 2020

2020.04.ZP Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej dla pracowników Wojewódzkiej Stacji ...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/336866

Utworzony: 2020-04-20 | Zmodyfikowany: 2020-04-20 08:31

14. Rok 2020

2020.03.ZP Obsługa infrastruktury teleinformatycznej przez 12 miesięcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Obsługa infrastruktury teleinformatycznej przez 12 miesięcy. Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/333786

Utworzony: 2020-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-04-07 12:39

15. Rok 2020

2020.02.ZP Usługa hotelarska i restauracyjna podczas Międzynarodowych Mistrzostw w R...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza postępowanie na usługę społeczną, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, pod nazwą: "Usługa hotelarska i restauracyjna podczas Międzynarodowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym" Kody CPV: 55000000-0, 55130000-1, 55300000-3 Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2020 r.

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 12:52

16. Niepodlegające ustawie

Holowanie pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi holowania pojazdów na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

Utworzony: 2020-03-10 | Zmodyfikowany: 2020-03-10 07:59

17. Rok 2019

2019.16.ZP Budowa Filii WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej 1, dz. nr 35/9, 35/8, ob...

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Budowa Filii WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej 1, dz. nr 35/9, 35/8, obręb 3082 Szczecin. Nr sprawy: 2019.16.ZP Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 11.02.2020 r. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąp...

Utworzony: 2019-12-24 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 10:43

18. Rok 2020

2020.01.ZP Obsługa infrastruktury informatycznej przez 12 miesięcy.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Obsługa infrastruktury informatycznej przez 12 miesięcy. Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/312544

Utworzony: 2020-02-10 | Zmodyfikowany: 2020-02-10 12:32

19. Niepodlegające ustawie

Sprzedaż uszkodzonego samochodu sanitarnego - Mercedes Sprinter 319

Utworzony: 2020-02-05 | Zmodyfikowany: 2020-02-05 08:34

20. Niepodlegające ustawie

Sprzedaż uszkodzonego samochodu sanitarnego

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 14:32