główna zawartość
artykuł nr 1

Sprzedaż składników majątku ruchomego - samochody III przetarg

Załączniki:
Załącznik 580 KB
artykuł nr 2

Sprzedaż składników majątku ruchomego - samochody

Załączniki:
Regulamin MB
artykuł nr 3

Najem nieruchomości w Dębnie, Kamieniu Pomorskim i Wałczu

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mieszka I 33, wynajmie  na okres 3 lat:
1.  W Dębnie przy ul. Piłsudskiego 6
- Trzy pomieszczenia garażowe o powierzchni 24,65m² każde  od 01.08.2020r.
( cena nie może być niższa niż 6,40 zł netto za 1 m² powierzchni )
2.  W Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 5
- Pomieszczenie garażowe o powierzchni 18,5 m²  od 01.09.2020 r.
( cena nie może być niższa niż 6,95 zł netto za 1 m² powierzchni )
3.  W Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 24
- Pomieszczenie biurowe o powierzchni 28,15 m² wraz z korytarzem i łazienką 9,58 m² od 01.09.2020r.
-Pomieszczenia biurowe o powierzchni 12,67 m², 18,84 m² wraz z korytarzem i łazienką 10,73 m²  od 01.09.2020.
( cena nie może być niższa niż 20,00 zł netto za 1 m² powierzchni )
Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Mieszka I 33, 71-011  Szczecin, w kopertach oznaczonych symbolem „NAJEM”
Oferta powinna zawierać cenę netto.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości proponowanej miesięcznej stawki czynszu brutto.
Termin wpłaty wadium i składania ofert do dnia 30.07.2020. do godz. 10º°. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020. o godz. 11º° w Sali konferencyjnej WSPR Szczecin ul. Mieszka I 33.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta została przyjęta  - zostanie zachowane na poczet wymaganej kaucji.
Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli Oferent uchylił się od zawarcia umowy w ciągu 7 dni  roboczych.
Wzór  umowy dzierżawy do wglądu w Dziale Technicznym WSPR nr Tel. 91 888 4232.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu

artykuł nr 4

Sprzedaż składników majątku ruchomego

Załączniki:
Regulamin MB
artykuł nr 5

Holowanie pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi holowania pojazdów na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje informacje znajdują się w załączonych dokumentach.