główna zawartość
artykuł nr 1

Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że sprawami związanymi z ochroną danych osobowych zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych - iodo@999.szczecin.pl.