główna zawartość
artykuł nr 1

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Prosimy o jego czytelne i dokładne wypełnienie oraz przesłanie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, na adres e-mail: kancelaria@999.szczecin.pl.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia.

 

wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej