główna zawartość
artykuł nr 1

2019.11.ZP Dostawa części zamiennych do pojazdów WSPR w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mazowiecka 14, Szczecin informuje o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na przedmiot zamówienia: Dostawa części zamiennych do pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

 

informacja o złożonych ofertach

 

26.09.2019 r.

wybór oferty najkorzystniejszej

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019