główna zawartość
artykuł nr 1

2020.04.ZP Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/336866

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019