główna zawartość
artykuł nr 1

2020.11.ZP Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych: "Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twarowskiego 18 w Szczecinie"

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust, 8 pzp, na przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych "Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie"

Nr sprawy: 2020.11.ZP

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:30 w dniu 10.09.2020 r.

Miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin (pok. 217, I piętro), ul. Mieszka I 33  w dniu 10.09.2020 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.08.2020 roku, pod numerem 579323-N-2020.

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019