główna zawartość
artykuł nr 1

2019.16.ZP Budowa Filii WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej 1, dz. nr 35/9, 35/8, obręb 3082 Szczecin

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Budowa Filii WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej 1, dz. nr 35/9, 35/8, obręb 3082 Szczecin.

Nr sprawy: 2019.16.ZP

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 11.02.2020 r.

Miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mieszka I (I piętro, pok. 217) w dniu 11.02.2020 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.12.2019 roku, pod numerem 638655-N-2019 

 

Załącznik nr 8 cz. 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 cz. 2 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 cz. 3 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 cz. 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 - projekt planu remediacji

 

16.01.2020 r:
2019.16.ZP WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
2019.16.ZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
uzupełnienie dokumentów
Wzór umowy po zmianach
SIWZ po zmianach

21.01.2020 r:
2019.16.ZP wyjaśnienie treści SIWZ
przedmiary 
GEOLOGIA cz. 1
GEOLOGIA cz. 2
uzupełnienie i zmiany dokumentów - załącznik poniżej

28.01.2020 r.:
2019.16.ZP wyjaśnienie treści SIWZ

04.02.2020 r.:
2019.16.ZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019.16.ZP wyjaśnienie treści SIWZ
uzupełnienie dokumentów - załącznik poniżej
załącznik nr 1 - wzór oferty po zmianie omyłki pisarskiej

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019